Hallux valgus – skoälskarens skräck

Det finns ett medicinskt begrepp som sätter skräck i många som älskar skor: hallux valgus. Men vad är det, hur undviker man att få det, och hur behandlar man det om man fått det?

Hallux valgus innebär en snedställning av stortån (på latin betyder hallux valgus ”sned stortå”), så att den pekar mot de andra tårna – i extrema fall trycks den så långt att den hamnar delvis under eller över de andra tårna. Besvären brukar börja med att främre delen av foten blir plattare och bredare, och sedan börjar stortån vinklas mot de andra tårna.

I vissa fall trycks också tåleden ut, och en knöl bildas på sidan av foten. Det är dock inte knölen på sidan av foten som orsakar hallux valgus, som många tror, utan snarare tvärt om. Hallux valgus beror alltså inte på att mängden vävnad kring tåleden ökar. Däremot är det vanligt att tåleden svullnar upp och blir öm.

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar hallux valgus. Vissa anser att det beror på ärftliga faktorer, andra att det orsakas av att man har skor som är för smala och spetsiga. Klart är att i de kulturer där man inte använder skor är hallux valgus okänt. Det skulle dock kunna vara så att ärftliga faktorer ändå spelar in, framför allt när yngre drabbas av besvär. Annars är hallux valgus vanligast bland kvinnor i medelåldern.

Ett sätt att undvika att drabbas skulle alltså vara att sluta använda skor över huvud taget. Detta låter sig dock inte göras, av flera skäl, om man bor i Sverige. Man kan dock undvika smala, spetsiga skor. Om man skulle få besvär kan man byta till breda skor, som ger gott om utrymme för fötterna. Det finns också speciella inlägg som man kan ha i skorna, och bandage som ska motverka hallux valgus.

Operation

Om besvären blir allvarliga kan det krävas en operation. Det är dock något som man helst vill undvika. Om man börjar uppleva besvär bör man kontakta sin vårdcentral. De kan i sin tur remittera en till fotvården, som kan behandla förhårdnader på fötterna och på detta sätt mildra besvären.

Har man svåra besvär kan man få en remiss till en ortopedklinik för operation. Det finns flera typer av operationer som kan bli aktuella. Samtliga går till så att man minskar bredden på mellanfoten, men på olika sätt. Vanligast är chevronosteotomi, där man gör framfoten smalare genom att förskjuta stortån utåt, mot lilltån. Benet i mellanfoten fixeras med en skruv.

Även om båda fötterna behöver opereras utförs operationen bara på en fot i taget, detta för att det kan vara svårt att gå efter operationen. Precis som efter många andra operationer kan foten vara öm. Vanligtvis får man låna en specialsko som ska användas de första sex veckorna efter operationen, och det kan också behövas kryckor. Foten får inte belastas för mycket, och därför bör man endast gå kortare sträckor. När man sitter stilla bör man lägga upp foten på en pall, så minskar man risken för att den svullnar upp.

Mer om hallux valgus finns att läsa på Stockholms läns sjukvårdsupplysning.